OM LINDSTEDTS

Lindstedts Advokatbyrå grundades år 1955 av Bengt Lindstedt och är sedan länge väl inarbetad och etablerad i Sundsvallsregionen. För närvarande finns ingen byrågemenskap eftersom de tidigare verksamma advokaterna och juristerna är verksamma i egna bolag, se nedan.

Kvalitéten och kärnvärdena som namnet Lindstedt kännetecknar är dock bibehållna i de uppdrag som var och en av nedan advokater och jurister åtar sig.

Kontakta oss

VERKSAMMA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATFIRMAN CHRISTER NYSTRÖM AB
Org.nr: 556273-0787

ADVOKAT STÅHL AB
Org.nr: 559307-8404

Advokat Christer Nyström
christer.nystrom@lindstedts.se
Tel: 060-17 17 75

Jur. Kand. Honoratur Kikalugaa
honoratus.kikalugaa@lindstedts.se
Tel: 070-341 14 97

Advokat Maria Ståhl
maria@advokatstahl.se
Tel: 08-26 24 14

Verksamhetsområden
  • Trafikskador
  • Patientskador
  • Personskador
  • Ersättning från Försäkringskassan
  • Skadestånd
  • Arvsrätt
  • Avtal
  • Migration och medborgarskap

För advokater gäller de riktlinjer som följer Sveriges Advokatsamfund. Varje bolag ansvarar enskilt samt självständigt för sina uppdrag.

Välkommen att kontakta oss: